Les putes de Barcelona i els diners que mouen

Sexe

El negoci del sexe a Espanya, a mig camí entre la legalitat i la il·legalitat, va moure en 2009 al voltant de 18.000 milions d’euros. Avui s’estima que és molt més. A més, és un fet provat que els prostíbuls són una font de diner negre i un bon sistema per blanquejar-ho.

A ningú se li escapa que en uns locals de putas barcelona on munts de diners es mouen en efectiu resulta molt difícil controlar els fluxos d’aquests diners. Així, alguns d’aquests macro clubs poden ser blanc d’organitzacions delictives per al blanqueig de diners.

Es fomenta la prostitució a Catalunya?

Malgrat això, des de Catalunya, ajuntaments com els de Barcelona i Reus semblen més disposats a fomentar els prostíbuls que a posar-los fre. Cal recordar també que més de 18.000 estrangeres són víctimes de l’explotació sexual cada any a Espanya, segons denunciava recentment la Federació de Dones Progressistes (FMP). La FMP assegura que “Espanya constitueix un dels països principals de destinació d’aquestes dones”, i denúncia també que la legislació espanyola protegeix a les dones maltractades per les seves parelles, però omet que “l’explotació sexual és també violència masclista”.

A Barcelona, l’Ajuntament ha fet marxa enrere en l’ordenança que limitava les llicències de locals on s’exerceix la prostitució. La normativa, aprovada al desembre de 2003, imposava severs límits a aquests locals. L’ordenança municipal prohibia aquest tipus de negocis si estaven en edificis d’habitatges o confrontants amb ells, si estaven a menys de 200 metres d’altres locals d’alternació, o si a aquesta mateixa distància es trobaven escoles, entre altres usos protegits. Saunes, bars d’alternació, sex shops i altres locals semblants relacionats amb la prostitució, fins a un total d’uns 300, segueixen incomplint aquestes condicions a la Ciutat Comtal.

En tot el temps transcorregut des que es va aprovar la normativa, l’Ajuntament s’ha mostrat incapaç de fer-la complir, per la qual cosa ha optat per la via més fàcil: modificar l’ordenança. “Aquest any hem mantingut contactes amb les empreses. Al final, creiem que l’opció millor és modificar l’ordenança perquè l’impacte de la seva aplicació anava a ser molt negatiu”, va concretar el passat 22 de desembre el regidor d’Urbanisme, Ramón García-Bragado. O sigui, els empresaris del sexe ja no rebran un “impacte negatiu”.

Buscar alternatives per a tothom

Per la seva banda, l’Ajuntament de Reus també aposta per fomentar la prostitució, en aprovar l’ampliació d’un club d’alternació a canvi que els seus propietaris cedeixin terrenys de la seva propietat a la ciutat per a zona verda i serveis. L’operació urbanística permetrà al club Privée, situat al costat de l’autovia de Salou, ampliar les seves instal·lacions amb un nou edifici de tres plantes i 3.500 metres quadrats en un terreny que fins ara estava classificat com no urbanitzable.

A canvi, els propietaris del prostíbul han cedit un altre terreny de la seva propietat al costat del cementiri, que l’Ajuntament destinarà a equipaments i zona verda. Tot això inclòs en un pla de millora urbana que està pendent d’aprovar-se definitivament. Segons la documentació oficial, la modificació queda justificada per diversos motius: permet la creació d’un nou vial d’accés al club, “que actualment és insuficient per l’activitat a la zona”; “defineix una zona d’equipaments privat –un prostíbul- amb usos i paràmetres d’edificabilitat limitats” i permet legalitzar l’activitat existent, “actualment legalitzada parcialment”.